e-dnevnik
Е-ДНЕВНИК - ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК
(софтверски пакет, назив софтвера и сајт су заштићени као: ауторско, идејно, графичко и ликовно дело: S-2/06)

(неовлашћена понуда и инсталација софтвера под називима: електронски дневник или е дневник је кривично кажњиво дело)

 
 

ПРИЈАВА !

Све заинтересоване основне школе са подручја Србије могу се јавити електронском поштом на адресу: info@e-dnevnik.org


Главни пословни партнер на дистрибуцији и промоцији пројекта је предузеће: "СТАНДАРД 001" Доо из Новог Сада.

Идеја Електронског Дневника сеже у прошлост још од 1996. године када је наша фирма "Медиа-Нет" прва у тадашњој СР Југославији повезала једну основну школу на Интернет. (Вест1, Вест2, Вест3) Од тада па све до реализације тог пројекта и до данас трудимо се да проширимо интернет услуге за школе и направимо нове сервисе Електронског Дневника. Oд недавно постоје и следеће могућности:

1. ДОБРОВОЉНО ЗА РОДИТЕЉЕ: СИСТЕМ АУТОМАТСКОГ ОБАВЕШТАВАЊА НА ЕМАИЛ ИЛИ СМС У СЛУЧАЈУ ЛОШИХ ОЦЕНА И ИЗОСТАНАКА !

2. ШТАМПАЊЕ СВЕДОЧАНСТАВА ЗА СВЕ ШКОЛЕ

3. ГЛОБАЛНА ШКОЛСКА СТАТИСТИКА (ОДЕЉЕЊА, ПРЕДМЕТИ, ИЗОСТАНЦИ, УСПЕХ, КАЗНЕ, ПОХВАЛЕ, ГЕНЕРАЦИЈЕ, ПРОФЕСОРИ ...)

4. ХРОНОЛОШКИ ВРЕМЕНСКИ ПРИКАЗ УСПЕХА УЧЕНИКА СА ГРАФИКОНИМА ЗА РОДИТЕЉЕ НА ИНТЕРНЕТУ - УСКОРО

5. УСКОРО И ИНФОРМАТИВНИ ПОРТАЛ ЗА СВЕ ШКОЛЕ КОРИСНИКЕ ЕЛ. ДНЕВНИКА - ПРОФЕСОРЕ, РОДИТЕЉЕ, УЧЕНИКЕ, ИНФОРМАЦИЈЕ, ЗАБАВА, ДРУЖЕЊЕ, ПОНЗАНСТВА, КОРИСНИ ПОДАЦИ ЗА ШКОЛОВАЊЕ, УЧЕЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ


"E-government" solution

Е-ДНЕВНИК ©1997-2009 Meдиа Нет